Tulevaisuus on saavutettavissa – haastattelussa Esko Valtaoja

Tulevaisuus on saavutettavissa


Siihen, mitä syksyllä tiedämme ja olemme oppineet karateenista on jo olemassa monta tulkintaa, mutta ACCESS -aluevaalikokouksen pääpuhujan Esko Valtaojan mielestä on kuitenkin liian aikaista vetää muita johtopäätöksiä kuin, että tulevaisuus on saavutettavissa.
 

”Niin on aina ollut. Ihmiskunta ei ole vielä toistaiseksi kohdannut ylitsepääsemätöntä haastetta. Meillä ihmisillä on taipumus kokea asiat voimakkaammin ja suurempina silloin, kun ne ovat omalla kohdalla, kuin mitä ne lopulta ovat koko ihmiskunnan historian perspektiivistä katsottuna. Koronan tavoin ilmastonmuutoskin on pieni haaste koko ihmiskunnan historian perspektiivistä katsottuna.” Esko pohtii.  

Se, millaisen tulevaisuuden saavutamme on pitkälti kiinni siitä, mitä otamme karanteenista sydämeemme uusina mahdollisina ja parempina toimintatapoina. ”Ihmiset haluavat palata takaisin “normaaliin” eli vanhaan koronan jälkeen. Pandemia ei tule muuttamaan juurikaan mitään, ellemme itse halua ottaa vastuuta muutoksesta ja muuttua”, Esko sanoo.  

Karanteeni ei muuta mitään, ellemme kanna vastuuta ja halua muuttua. 

”Yhteiskuntamme pyörii kolmella tasolla: ylikansalliset toimijat, yhteisöt ja yhteiskunnat sekä yksilöt. Nämä kaikki vaikuttavat toinen toisiinsa. Mikäli niissä vastuu esimerkiksi ilmastomuutoksesta tai vastuullisesta kuluttamisesta siirretään eteenpäin jollekin muulle muutosta peläten, mikään ei muutu. Muutos vaatii yhteistyötä ja vastuunottoa kaikilla tasoilla, jotta saavutamme jonkin muunlaisen tulevaisuuden kuin sellaisen, jota kukaan ei halua.” 

Esko muistuttaa miten muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana ihmisten hyvinvointi, onnellisuus ja elintaso on noussut kohisten: ihmiskunnan pelastamiseksi on tehty siis hyvää työtä, mutta se on tehty maapallon kustannuksella. ”Tieto on se, mikä pyörittää yhteiskuntaamme, perustelee päätöksemme ja oikeuttaa toimintamme. Pandemiakin osoittaa, kuinka tyrmistyttävän vähän meillä on tietoa viruksen leviämisestä ja sen vaikutuksista. Vastaavasti, kun 60-luvulla syntyneet aloittivat työnsä ihmisen pelastamiseksi, ei ollut näin kattavasti tietoa ilmastovaikutuksista ennen kuin sitä alettiin kerätäsystemaattisemmin. Se mistä tiedämme ja kuinka paljon tiedämme vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisen tulevaisuuden saavutamme.” 

Karanteeni konkretisoi itsestäänselvyyksiä ja osoittaa myös mihin pystymme tahtoessamme 

”Unohdamme helposti, että nykyinen normaali kulutusyhteiskuntamme on syntynyt evolutiivisena yhteistyönä, jossa keskeistä on jokaisen kolmen tason etu”, Esko pohtii. Hän muistuttaa siitä, että pandemian kaltainen yllättävä tapahtuma ei kuitenkaan pyyhi pois kulutusyhteiskunnan megatrendejä tai historiaa, joiden pohjalle nykyinen käsityksemme normaalista rakentuu: ”Ihmiset haluavat palata takaisin ”normaaliin” eli vanhaan. Pelkäämme maapallon pelastamisen takoittavan sitä, että joudumme luopumaan saavuttamistamme eduista, talouskasvusta tai edistysaskeleista. Paluu takaisin luontoon ja edistyksestä luopuminen on tuskin tulevaisuus, jota kukaan oikeasti haluaa.” Eskon mukaan luontoon palaamisen sijaan meidän pitää tehdä yhteistyötä ja kantaa vastuu valinnoistamme: meillä on jo tietoa ja teknologia, joilla ilmastonmuutos voidaan ratkaista. 

Esimerkiksi talouskasvu ja kukoistava yritystoiminta ovat riippuvaisia hyvinvoivasta ja kukoistavasta yhteiskunnasta ja yksilöistä, joilla on varaa kuluttaa. Tiedämme, että asia on näin, mutta unohdamme sen usein käytännössä: ”karanteenissa me kuluttajat olemme varmasti huomanneet, miten riippuvaisia olemme elinkeinoelämästämme palveluntarjoajina ja elintasomme mahdollistajina. Vastaavasti ehkä yrittäjät ja yritykset ovat huomanneet, miten arvokas yksikin asiakas on. Pandemia on varmasti konkretisoinut näitä riippuvuussuhteita, joiden toimivuutta ja olemassa oloa olemme pitäneet lähes itsestään selvinä. Kokemus on näin ollen lisännyt tietoamme ja osoittanut mistä tiedämme liian vähän. Samoin se on osoittanut millaisiin muutoksiin pystymme yhdessä, kun tiedämme sen olevan välttämätöntä. Suomi on jälleen ollut esimerkkimaa siitä, mihin pystymme tahtoessamme ja kun jokainen kolmesta tasosta kantaa vastuunsa. Meille mieluisa tulevaisuus on saavutettavissa, jos vain haluamme saavuttaa sen.” 

 

Osta lippusi nyt!